2004

Establish Year

10000+

Passed Out

150+

Merits

100%

Result

શાળા વિશે

શાળાનો ટુંકમાં પરીચય બનાસકાંઠા જિલ્લાના મધ્યભાગમાં વસેલ ઐતિહાસિક અને વેપારી નગરી ડીસા શહેરના મધ્યભાગમાં ગાયત્રી મંદિરથી શહેરમાં પ્રવેશવાના મુખ્ય માર્ગ પર સ્પોટર્સ કલબની નજીક શાળાનું મકાન આવેલ છે. શાળાથી આગળ જતાં ડીસા શહેરનું મુળ જુનુ બસ સ્ટેશન આવેલ છે. શાળાના મકાનથી પશ્ચિમ-વાયવ્યમાં જિલ્લાના મધ્યમાંથી પસાર થતી ઉતર ગુજરાતની મોટીનદી બનાસ નદી વહે છે. બનાસનાં નિર્મળ જળથી ડીસા અને આજુબાજુનો વિસ્તાર પોષણ મેળવી પૂર્ણ વિકાસ પામેલ છે. શાળાનું મકાન પૂર્વમુખી છે. જેથી ઉગતા સુર્યનાં કોમળ કિરણો સીધા શાળાના વર્ગ ખંડો સુધી પહોચે છે. શાળાની ઈમારતમાં નાનામોટાં થઈને બાર ઓરડા છે. જે પૈકી પાંચ ઓરડામાં શાળા ચાલે છે. આ મકાનમાં સને 1983થી માધ્યમિક શાળા ચાલે છે. બાકીના મકાનમાં અનુસુચિત જાતિના 50 જેટલાં વિદ્યાર્થીઓ છાત્રાલયમાં રહીને કેળવણીના પાઠ શીખે તેમને રહેવા-જમવાની અને પુરક સગવડો વિના મુલ્યે ટ્રસ્ટ દ્વારા પુરી પાડવામાં આવે છે.

Read More

Notice Board

Stay updated with all that's happening in the school.

Latest Updates

પુરક પરીક્ષા સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦

ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહમાં એક અથવા બે વિષયમાં જે વિદ્યાર્થીઓ માર્ચ- ૨૦૨૦ માં લેવાયેલ બોર્ડની પરીક્ષામાં પાસ થઈ શકેલ નથી અને જેઓ પુરક પરીક્ષામાં બેસવા માટે લાયક ગણવામાં આવેલ હતા. તે પૈકી જે વિદ્યાર્થીઓએ પુરક પરીક્ષામાં બેસવા માટે સંમતી આપી હતી. તેઓ ...

21 Sep 2020, Monday

પુરક પરીક્ષા માટે પ્રવેશીકા મેળવવા બાબત

શાળાના જે વિદ્યાર્થીઓ કે જેઓએ માર્ચ-૨૦૨૦ માં ધોરણ-૧૦ ની પરીક્ષા આપી હતી. અને તેઓ બે વિષયમાં નપાસ થયા હતા. તેવા વિદ્યાર્થીઓએ કે જેમણે પુરક પરીક્ષા માટે સ્વીકૃતિ આપેલ હતી. તેઓની પરીક્ષા આવતા અઠવાડીયે શરૂ થઈ રહી છે. પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ આ સાથે સામેલ છે. ...

20 Aug 2020, Thursday Read More

વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લેવા બાબત

111 આથી શાળાના તમામ વિદ્યાર્થીઓને સુચના આપવામાં આવે છે કે અગામી ૧૫ મી ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ ની ઉજવણીના ભાગ રૂપે સમગ્ર જિલ્લાની શાળાઓમાં ઓનલાઈન ક્વિઝ સ્પર્ધા, દેશ ભક્તી ગીત સ્પર્ધા અને કવિતા લેખન સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. તે માટે સ્પર્ધાના નિયમો ની ...

08 Aug 2020, Saturday

એક્મ કસોટી તા.૨૯-૭-૨૦૨૦ બાબત

વિદ્યાર્થીઓ તેમજ સર્વ વાલીગણ. જયભારત સહ સર્વે વિદ્યાર્થીઓ તેમજ સર્વ વાલીગણને જણાવવાનું કે સરકારશ્રીની સુચના મુજબ ધોરણ-૯ થી ધોરણ-૧૨ ના તમામ વિદ્યાર્થીઓની આ વર્ષે એકમ કસોટી કોવિડ-૧૯ના કારણે ઘરે રહીને લેવાનું આયોજન કરેલ છે. શાળાના મોટાભાગના ...

27 Jul 2020, Monday

Testimonials

What does happy parents says

Message Board

Sharing the ideas of those personalities who shape vision and culture of the school.

મેનેજીંગ ટ્રસ્ટીશ્રીનો સંદેશ

શાળામાં બાળકોની વિચાર-પ્રક્રિયા અને સમજવાની પ્રક્રિયાને સમજવી અને બાળકોને ધ્યાનપૂર્વક અને સહાનુભૂતિપૂર્વક કેમ સાંભળવા તે શીખવું-આ તમામ બાબતો વિદ્યાર્થી હિતની ઘડતર માટેની પૂર્વ-શરતો છે. આ કાર્ય શિક્ષકને એ સમજવામાં મદદરૂપ થાય છે કે અભ્યાસ એ રેખીય પ્રક્રિયા નથી પરંતુ તેમાં અનેક ફાંટાઓ હોય છે અને તે સ્વભાવે સપાંકાર ચાલતી પ્રક્રિયા છે. અને અનેકવિધ સંજોગો(રોજબરોજની ઘટનાઓ સહિત)માં શકય બને છે. અભ્યાસને લગતા વ્યાપક સિદ્ધાંતોના માત્ર અભ્યાસથી આ સમજ અને દ્રષ્ટિકોણ કેળવી શકાતો નથી.

Read More
આચાર્યશ્રીનો સંદેશ

બનાસઠા જિલ્લાના મધ્યભાગમાં વસેલ ઐતિહાસિક અને વેપારી નગરી ડીસા શહેરના મધ્યભાગમાં ગાયત્રી મંદિરથી શહેરમાં પ્રવેશવાના મુખ્ય માર્ગ પર સ્પોટર્સ કલબની નજીક શાળાનું મકાન આવેલ છે. શાળાથી આગળ જતાં ડીસા શહેરનું મુળ જુનુ બસ સ્ટેશન આવેલ છે. શાળાના મકાનથી પશ્ચિમ-વાયવ્યમાં જિલ્લાના મધ્યમાંથી પસાર થતી ઉતર ગુજરાતની મોટીનદી બનાસ નદી વહે છે. બનાસનાં નિર્મળ જળથી ડીસા અને આજુબાજુનો વિસ્તાર પોષણ મેળવી પૂર્ણ વિકાસ પામેલ છે. શાળાનું મકાન પૂર્વમુખી છે.

Read More